Medlemskap, medlemsinformation och medlemsförmåner

Medlemsavgiften år 2019 är 40 euro, medlemskortet är i kraft till 2/2020. Modell för inbetalningskortet.

Använd referensnummer 1313 för medlemsavgift och 1245 för kursavgifter.

Arbetsutrymmet kan användas av medlemmarna utan extra betalning under LokalTapiola Sport Centers öppethållningstider. Användandet av arbetsrummet kräver att medlemmen har deltagit i någon av våra kurser eller på annat sätt skaffat sig kunskap om glasarbete

Läs om nyckelsystemet till arbetsrummet här:


Medlemsinformation


Följande affärer ger rabatt vid uppvisande av giltigt medlemskort:

Lasitusliike karhinen

Meif Tiffany Oy

Finnus Taidelasi

Kerasil Oy


Uppdaterad 2019-03-09 | Jörgen

Lasimestarit ry   |   Glasmästarna rf   |   Masabyvägen 346   |   02430 Masaby
Suomenkieliset sivut