Medlemskap, medlemsinformation och medlemsförmåner

Medlemsavgiften år 2017 är 30 euro, medlemskortet är i kraft till 2/2018. Modell för inbetalningskortet.

Använd referensnummer enligt bilagan till Medlemsinfo 2/2017.pdf

Arbetsutrymmet kan användas av medlemmarna utan extra betalning under LokalTapiola Sport Centers öppethållningstider. Användandet av arbetsrummet kräver att medlemmen har deltagit i någon av våra kurser eller på annat sätt skaffat sig kunskap om glasarbete

Läs om nyckelsystemet till arbetsrummet här:


Medlemsinformation


Följande affärer ger rabatt vid uppvisande av giltigt medlemskort:

Lasitusliike karhinen

Meif Tiffany Oy

Finnus Taidelasi

Kerasil Oy


Uppdaterad 2018-09-09 | Jörgen

Lasimestarit ry   |   Glasmästarna rf   |   Masabyvägen 346   |   02430 Masaby
Suomenkieliset sivut