Verksamhet

Vi strävar efter att med hjälp av god teknik och med iakttagande av god arbetssäkerhet framställa tiffany-, blyglas-, smältglas-, glasmosaik- och andra glasverk av hög kvalitet. Tiffany-, bly- och smältglas- samt glasmosaikkurserna hålls i vår klubblokal, glaspärls-, glasblåsnings- , etc kurserna har hållits i lärarnas lokaliteter.

Föreningen ställer inga krav för medlemsskap - alla från nybörjare till mästare är välkomna. Föreningen verkar i Kyrkslätt, men även utsocknes är välkomna.

På måndagarna (fr.o.m. kl 18.15) är det klubbkväll i föreningens lokal. Då finns det alltid erfarna medlemmar som kan du kan rådfråga och som gärna hjälper dig att lösa problem. Dessutom får vi inspiration av varandra då vi jobbar tillsammans.

Föreningen ordnar regelbundet temakvällar där vi bekantar oss närmare med något speciellt glastema under ledning av en gästande föreläsare eller någon av föreningens medlemmar.

Föreningen har också ordnat gemensamma resor till glasföretag utanför huvudstadsregionen samt gemensamma mäss- och utställningsresor.

Vår klubblokal är belägen i Masaby, LokalTapiola Sport Center, Masabyvägen 346. I lokalen finns det en glassmältningsugn, slipmaskiner, lödkolvar, smältformar, glassåg och andra verktyg som behövs vid glasarbete samt böcker och tidningar som behandlar glaskonst.


infokuva


Uppdaterad 2018-09-09 | Jörgen

Lasimestarit ry   |   Glasmästarna rf   |   Masabyvägen 346   |   02430 Masaby
Suomenkieliset sivut